PC400

Beschrijving van de PC400 basisbesturing:

Krachtige 15″ multitouch-computer met SSD (solid state disc). Eenvoudige bediening en programmering, direct op de verrijdbare bedieningsterminal. Door gebruik van het besturingssysteem Microsoft Windows 7 kan de besturing worden geïntegreerd in een bedrijfsnetwerk. Hierdoor kunnen de gegevens centraal worden beheerd, kan de gegevensbeveiliging worden geautomatiseerd en kunnen programma’s comfortabel aan een bureauwerkplek worden samengesteld. Ook de documentatie kan in de vorm van PDF-bestanden aan de afzonderlijke programma’s worden toegewezen. Hierin kan met tekst en afbeeldingen de vereiste informatie voor het samenstellen van een werkstuk worden vastgelegd.

Met de PC400 basisbesturing is een open systeem ontstaan dat optioneel kan worden uitgebreid. Het bedieningspaneel communiceert met een Siemens S7-1200 via Profibus-DP. Daarop kunnen besturingstaken voor verdere handlingtaken worden geprogrammeerd.

In menugestuurde dialoogvensters kunnen zonder programmeerkennis programma’s worden gemaakt en beheerd. Met de gemaakte programma’s kunnen maximaal 25 verschillende segmenten willekeurig aan elkaar worden gekoppeld en in een of meerdere doorlopen worden gebogen. Door de gecoördineerde aansturing van X- en Y-assen worden zuivere overgangen zoals radii en rechte lijnen bereikt. Bij onbekende materiaalconstanten (elasticiteit) kunnen geringe afwijkingen van de geprogrammeerde gegevens ontstaan. Door de eenvoudige invoer van de gemeten radius berekent het systeem automatisch de bijbehorende correctiewaarden. Door de continue regeling van de aspositie worden bij het buigen van afzonderlijke werkstukken tot massaproductie machinale afwijkingen uitgesloten. Door een grafische weergave van het geprogrammeerde werkstuk is eenvoudige controle van de geprogrammeerde data mogelijk. Het buigen is in één of meerdere bewegingen uitvoerbaar – ook bij meerdere radii in één onderdeel!!!


Klanten